Maklumat

6.2: Nota Penyediaan Guru Trofik Web - Biologi

6.2: Nota Penyediaan Guru Trofik Web - Biologi


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Gambaran keseluruhan

Dalam aktiviti ini, pelajar menganalisis penghasilan dan penggunaan molekul organik dalam ekosistem. Pelajar membina laman web makanan untuk Taman Negara Yellowstone, termasuk pengeluar, pengguna utama, pengguna sekunder, pengurai, dan omnivora trofik. Kemudian, pelajar menganalisis lata trofik yang terhasil apabila serigala diperkenalkan semula kepada Yellowstone.

Pelajar mempelajari cara atom karbon dan tenaga bergerak dalam ekosistem hasil daripada hubungan trofik dalam siratan makanan, fotosintesis, biosintesis dan respirasi selular. Ini memberi asas untuk memahami kitaran karbon dan aliran tenaga melalui ekosistem. Pada bahagian akhir, pelajar menggunakan konsep dan penaakulan kuantitatif ini untuk memahami piramid trofik.

Matlamat pembelajaran

Matlamat Pembelajaran Berkaitan dengan Standard Sains Generasi Seterusnya

Pelajar akan mendapat pemahaman mengenai Idea Teras Disiplin LS2.B, Kitaran Perkara dan Pemindahan Tenaga di Ekosistem:

"Jaringan makanan adalah model yang menunjukkan bagaimana jirim dan tenaga dipindahkan antara pengeluar, pengguna, dan pengurai ketika ketiga-tiga kumpulan berinteraksi dalam ekosistem."

“Tumbuhan atau alga membentuk paras terendah dalam siratan makanan. Pada setiap pautan ke atas dalam jaring makanan, hanya sebilangan kecil bahan yang dimakan di tingkat bawah dipindahkan ke atas, untuk menghasilkan pertumbuhan dan melepaskan tenaga dalam pernafasan sel pada tahap yang lebih tinggi. Memandangkan ketidakcekapan ini, secara amnya terdapat lebih sedikit organisma pada tahap siratan makanan yang lebih tinggi. Sebilangan bahan bertindak balas untuk membebaskan tenaga untuk fungsi kehidupan, beberapa bahan disimpan dalam struktur yang baru dibuat, dan banyak yang dibuang. Unsur kimia yang membentuk molekul organisma melalui siratan makanan dan masuk dan keluar dari atmosfera dan tanah, dan ia digabungkan dan digabungkan semula dengan cara yang berbeza. Pada setiap pautan dalam ekosistem, jirim dan tenaga dipelihara."

"Fotosintesis dan respirasi sel adalah komponen penting dalam kitaran karbon, di mana karbon ditukar di antara biosfera, atmosfer, lautan, dan geosfera melalui proses kimia, fizikal, geologi, dan biologi."

Pelajar akan terlibat dalam beberapa Amalan Ilmiah:

 • "Membina penerangan" (bahagian I-V)
 • "Membangun dan menggunakan model" (bahagian II-V)
 • "Menganalisis dan mentafsir data" (bahagian II dan V)
 • "Menggunakan matematik dan pemikiran komputasi" (bahagian V)

The Konsep Pemotongan, "Tenaga dan Perkara: Aliran, Kitaran, dan Pemuliharaan" adalah tema utama bahagian III-V aktiviti ini.

Aktiviti ini membantu mempersiapkan pelajar untuk Jangkaan Prestasi:

 • MS-LS2-3. "Buat model untuk menerangkan kitaran jirim dan aliran tenaga antara bahagian hidup dan bukan hidup ekosistem."
 • HS-LS2-4. "Gunakan representasi matematik untuk menyokong tuntutan kitaran bahan dan aliran tenaga di antara organisma dalam ekosistem."
 • HS-LS2-5. "Kembangkan model untuk menggambarkan peranan fotosintesis dan respirasi sel dalam pengedaran karbon di antara biosfer, atmosfer, hidrosfera dan geosfera."

Matlamat Pembelajaran Kandungan Khusus

 • A penerbit ialah organisma yang menghasilkan semua molekul organiknya sendiri daripada molekul bukan organik yang kecil, manakala pengguna adalah organisma yang memakan molekul organik yang dihasilkan oleh organisma lain.
 • Pengguna boleh dibahagikan kepada pengguna utama (herbivora) yang memakan pengeluar, pengurai yang mengambil bahan organik mati, pengguna sekunder yang menggunakan pengguna utama atau pengurai, pengguna tertiari yang menggunakan pengguna sekunder, dan omnivora trofik yang memakan organisma pada lebih daripada satu aras trofik.
 • Didalam hubungan trofik, satu organisma menggunakan molekul organik dari organisma lain (atau pengurai menggunakan molekul organik dari bahan organik mati). A rantai makanan menunjukkan urutan sederhana hubungan trofik (mis. pengeluar → pengguna utama → pengguna sekunder). A web makanan menunjukkan hubungan trofik yang pelbagai di antara organisma dalam ekosistem.
 • Siratan makanan biasanya merangkumi kedua-duanya a web makanan hijau yang bermula dengan pengeluar dan a jaring makanan coklat yang bermula dengan bahan organik mati. Sebilangan organisma pada tahap trofik yang lebih tinggi tergolong dalam jaring makanan hijau dan coklat. Pengurai dan jaring makanan coklat sangat penting untuk mengelakkan pengumpulan bahan organik mati secara berlebihan.
 • Memahami web makanan dapat membantu kita memahami bagaimana perubahan ukuran populasi satu organisma dapat mempengaruhi ukuran populasi organisma lain dalam ekosistem. Contohnya, a lata trofik boleh berlaku apabila peningkatan populasi pemangsa mengakibatkan penurunan populasi herbivora yang seterusnya mengakibatkan pertumbuhan tanaman meningkat.
 • Beberapa proses menyumbang kepada pergerakan atom karbon dan tenaga dalam ekosistem. Molekul organik mengandungi kedua-dua atom karbon dan tenaga kimia, jadi atom karbon dan tenaga bergerak bersama apabila pengguna memakan molekul organik atau apabila organisma mati dan menjadi bahan organik mati.
 • Fotosintesis, pernafasan selular, dan biosintesis juga menyumbang kepada pergerakan atom karbon dan transformasi tenaga dalam ekosistem. Sebagai contoh, semasa fotosintesis, tenaga cahaya digunakan untuk memasukkan atom karbon dari CO2 menjadi molekul organik yang mempunyai tenaga kimia yang tinggi.
 • Fotosintesis, respirasi selular, dan biosintesis, seperti semua proses biologi, mengikuti ini prinsip umum.
  • Atom dalam molekul dapat disusun semula menjadi molekul lain, tetapi atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan.
  • Tenaga tidak dicipta atau dimusnahkan oleh proses biologi.
  • Tenaga dapat diubah dari satu jenis ke jenis yang lain (mis. Tenaga di bawah sinar matahari dapat diubah menjadi tenaga kimia dalam glukosa).
  • Semua jenis transformasi tenaga tidak cekap, jadi sebahagian tenaga input diubah menjadi tenaga haba.
 • The kitar karbon hasil dari proses:
  • Fotosintesis, yang menggerakkan atom karbon dari CO2 di udara kepada molekul organik dalam tumbuhan (dan biosintesis, yang menghasilkan molekul organik kompleks dalam organisma)
  • Penggunaan yang menggerakkan karbon dalam molekul organik dari satu organisma ke organisma lain (dan kematian dan buang air besar yang memindahkan karbon dalam molekul organik ke bahan organik mati)
  • Respirasi selular yang memindahkan atom karbon daripada molekul organik kepada CO2 di udara.
 • Tenaga tidak boleh berkitar dalam ekosistem kerana semua transformasi tenaga adalah tidak cekap, jadi sebahagian daripada tenaga input ditukar kepada haba yang tidak boleh digunakan sebagai tenaga input untuk fotosintesis. Oleh itu, tenaga mengalir melalui ekosistem daripada cahaya matahari → tenaga kimia dalam molekul organik → tenaga haba yang dipancarkan keluar ke angkasa. Oleh itu, ekosistem dengan organisma hidup bergantung pada input berterusan tenaga cahaya dari matahari. Sebaliknya, bumi tidak menerima aliran masuk karbon yang ketara dan ini tidak menjadi masalah kerana atom karbon sentiasa dikitar semula.
 • The biojisim sesuatu organisma ialah jisim molekul organik dalam organisma. Kadar pengeluaran biojisim paling tinggi bagi pengeluar dalam ekosistem dan lebih kecil untuk setiap tahap trofik yang lebih tinggi di ekosistem. Sebab utama adalah bahawa banyak biomas yang dimakan oleh pengguna digunakan untuk pernafasan sel, jadi atom karbon hilang sebagai CO2 dilepaskan ke alam sekitar. Pengurangan kadar pengeluaran biomas pada setiap tahap trofik menghasilkan a piramid trofik. Salah satu implikasi praktikalnya ialah memerlukan sekitar sepuluh kali lebih banyak tanah untuk menghasilkan biomas daging yang setara dari pengguna utama berbanding dengan biojisim makanan tumbuhan yang serupa.

Bekalan untuk Bahagian II. Rantai Makanan dan Siratan Makanan

 • 24 kad untuk web makanan Yellowstone separa ringkas (akan digunakan semula di setiap kelas, jadi anda memerlukan sekeping kad untuk setiap kumpulan 2-4 pelajar di kelas terbesar anda)
 • (Halaman 14-17 Nota Persediaan Guru ini mempunyai imej untuk kad ini. Kami mengesyorkan anda mencetak kad pada stok kad atau melamina kad ini untuk ketahanan. Fail PDF yang sesuai untuk pencetakan profesional dan pemotongan kad tersedia pada ulasan halaman http://serendip.brynmawr.edu/sci_edu/waldron/#ecolfoodw eb.)
 • Meja makmal atau permukaan lain ~ 2.5 kaki² (~ 76 cm2) yang boleh ditulis oleh pelajar dengan kapur atau penanda padam kering semasa mereka mencipta siratan makanan mereka atau sehelai kertas besar (mis. dari alas easel) atau papan poster (minimum 2.3 kaki persegi (70 cm2)) (untuk setiap kumpulan pelajar)
 • Jika pelajar menulis di atas meja makmal, penanda padam kering atau kapur untuk melukis kotak dan anak panah seperti yang diarahkan pada halaman 3 Edaran Pelajar (satu untuk setiap kumpulan pelajar dalam kelas terbesar anda)
 • Pembaris (satu untuk setiap kumpulan pelajar dalam kelas terbesar anda)
 • 1 helai kertas untuk setiap pelajar melukis siratan makanan untuk menjawab soalan 6 (Kertas itu hendaklah digunakan dalam orientasi landskap. Anda mungkin mahu menggunakan templat yang ditunjukkan pada halaman terakhir Nota Persediaan Guru ini atau anda mungkin mahu menggunakan sekeping kertas yang lebih besar, contohnya ukuran sah)

Cadangan Arahan dan Maklumat Latar Belakang

Sebagai latar belakang untuk aktiviti ini, pelajar harus mempunyai pemahaman asas mengenai respirasi sel dan fotosintesis. Untuk tujuan ini, kami mengesyorkan "Bagaimana organisma biologi menggunakan tenaga?" (http://serendip.brynmawr.edu/exchange/bioactivities/energy) dan "Menggunakan Model untuk Memahami Fotosintesis" (http://serendip.brynmawr.edu/exch ange / bioactivities / modelphoto).

Kami menganggarkan bahawa dua bahagian pertama aktiviti ini memerlukan masa selama 50 minit. (Bergantung pada pelajar anda, anda mungkin ingin melengkapkan halaman 1 Handout Pelajar sehari sebelum membuat web makanan atau halaman 4 sehari setelah membuat jaring makanan.) Kami menganggarkan bahawa bahagian III-V memerlukan masa 50 minit lagi . Bergantung pada matlamat pembelajaran anda, anda boleh menggunakan hanya bahagian I-II atau bahagian I-IV.

Dalam Penyampaian Pelajar, nombor dalam huruf tebal nyatakan soalan untuk dijawab oleh pelajar.

A kunci untuk aktiviti ini tersedia atas permintaan kepada Ingrid Waldron ([email protected]). Perenggan berikut memberikan cadangan pengajaran tambahan dan maklumat latar belakang biologi - beberapa untuk dimasukkan dalam perbincangan kelas anda dan beberapa untuk memberi anda latar belakang yang relevan yang mungkin berguna untuk pemahaman anda dan / atau untuk menjawab soalan pelajar.

I. Pengenalan

Bahagian pertama Handout Pelajar memperkenalkan beberapa yang berguna istilah. Kami memperkenalkan istilah pengeluar (tetapi bukan istilah autotrof yang setara) untuk organisma yang menggunakan tenaga dari cahaya matahari untuk membuat semua molekul organiknya. Kami juga memperkenalkan istilah pengguna (tetapi bukan istilah heterotrof yang setara) untuk organisma yang menggunakan molekul organik yang dihasilkan oleh organisma lain. Sekiranya anda mahu, anda boleh memasukkan istilah autotroph dan heterotroph dengan mudah.

Pengeluar merangkumi bukan sahaja tumbuh-tumbuhan (yang disebut dalam Buku Panduan Pelajar), tetapi juga organisma fotosintesis lain seperti alga dan cyanobacteria.

Pengurai seperti bakteria dan kulat membebaskan enzim ke dalam bahan organik mati; enzim ini mencerna molekul organik kompleks menjadi molekul larut yang lebih kecil yang diserap oleh pengurai. Detritivor seperti cacing tanah menelan bahan organik mati, mengekstrak nutrisi dan mengeluarkan zarah yang lebih kecil yang boleh bertindak ke atas pengurai. Haiwan lain seperti coyote memakan bangkai seperti sisa-sisa rusa yang dibunuh oleh bungkus serigala.

Ringkasan yang menghiburkan dan bermaklumat video, “Barang Mati: Ramuan Rahsia dalam Rantaian Makanan Kami” (https://www.youtube.com/watch?v=KI7u_pcfAQE), meringkaskan beberapa maklumat dalam bahagian ini dan memperkenalkan rantai makanan dan siratan makanan. Anda mungkin mahu menunjukkan video ini pada penghujung bahagian pengenalan ini atau berhampiran permulaan bahagian II, Rantaian Makanan dan Jaringan Makanan.

II. Rantai Makanan dan Jaringan Makanan

Untuk perbincangan rantai makanan dan jaring makanan, pelajar anda harus memahami bahawa titik anak panah dari organisma yang dimakan ke organisma yang memakannya. Dengan kata lain, anak panah menunjukkan arah aliran pemakanan.

The omnivor trofik kategori termasuk kategori omnivor yang lebih biasa (haiwan yang memakan kedua-dua pengeluar dan pengguna utama), tetapi kategori omnivor trofik juga termasuk organisma lain yang memakan organisma pada lebih daripada satu aras trofik (cth. karnivor yang memakan kedua-dua pengguna primer dan sekunder). Perhatikan bagaimana perbendaharaan kata yang serupa digunakan secara berbeza dalam konteks yang berbeza. Contoh lain ialah seseorang yang menganggap dirinya vegetarian kerana dia tidak makan daging, walaupun dia makan susu dan telur; menurut definisi saintifik, dia bukan herbivora, tetapi sebaliknya adalah omnivora.

Taman Negara Yellowstone merangkumi ~ 3500 batu persegi, terutamanya di Wyoming. Taman ini merangkumi pelbagai habitat, termasuk hutan, padang rumput, dan habitat akuatik.

The nama Latin bagi haiwan dan tumbuhan yang termasuk dalam siratan makanan Taman Negara Yellowstone adalah seperti berikut:

Robin Amerika - Turdus migratorius

Aspen - Populus tremuloides

Berang - Kastor canadensis

Bison - bison bison

Coyote - Canis latrans

Trout kerongkong - Oncorhynchus clarkii

Tikus rusa - Peromyscus maniculatus

Cacing Tanah - Lumbricina

Rusa - Servus elaphus

Serigala kelabu - Canis lupus

Beruang grizzly - Ursus arctos

Springtail - Collembola

Tupai tanah Uinta - Spermophilus armatus

Marmot berwarna kuning - Marmota flaviventris

Willow - Salix spp.

Semasa anda mengedarkan Kad web makanan Yellowstone, anda mungkin ingin menunjukkan bahawa sebilangan besar kad ini merangkumi anggaran umum julat ukuran (panjang) bagi organisma. Pelajar anda harus melihat ukuran kecil sebahagian besar pengurai dan organisma lain dalam jaring makanan coklat. Juga, kita telah menggunakan istilah "makan" yang lebih biasa untuk kebanyakan kad tetapi untuk bakteria dan kulat, kita telah menggunakan istilah "memakan" kerana organisma ini tidak memakan bahan organik yang mati, melainkan mengeluarkan enzim ke dalam persekitaran dan kemudian menyerap molekul nutrien yang dicerna.

Selepas pelajar anda membuat percubaan awal mereka untuk mencipta siratan makanan Yellowstone, jika terdapat percanggahan antara siratan makanan mereka dan siratan makanan yang ditunjukkan dalam kunci (tersedia atas permintaan kepada [email protected]), anda mungkin ingin memberikan petua untuk membantu pelajar mencipta siratan makanan yang lebih tepat; contohnya, anda mungkin ingin memberitahu mereka bilangan organisma dalam setiap kategori (4 pengeluar, 6 pengguna utama, 2 pengurai, 2 pengguna sekunder dan 9 omnivor trofik).

Jika pelajar anda tidak biasa dengan kulat, anda mungkin ingin memperkenalkan mereka kepada struktur asas badan berbuah di atas tanah yang menghasilkan spora (cth cendawan), dan miselium, rangkaian hifa yang luas di dalam tanah, tahi, balak reput atau bahan organik lain. Hifa dalam miselium mengeluarkan enzim pencernaan dan menyerap nutrien.

Untuk membuat yang terkawal siratan makanan untuk membina pelajar, kami telah menghilangkan sebahagian besar jenis organisma yang terdapat di Batu Kuning Taman Negara dan menghilangkan banyak hubungan trofik untuk organisma yang telah kami sertakan. Malah web makanan separa dan ringkas ini menunjukkan beberapa kerumitan jaring makanan biologi sebenar.

Tambahan kerumitan yang kita ada ditinggalkan termasuk:

 • Kami tidak membezakan antara hubungan trofik yang lebih penting dan tidak penting. Sebagai contoh, ~ 90% daripada pembunuhan serigala di Yellowstone adalah rusa, jadi rusa adalah mangsa yang paling penting untuk serigala kelabu di Yellowstone.
 • Banyak jenis haiwan mengambil jenis makanan yang berbeza pada masa yang berbeza dalam setahun dan/atau pada peringkat kehidupan yang berbeza.
 • Kami belum membezakan antara pelbagai jenis kulat, Protista, nematoda, tungau, springtails, rumput, dan tanaman berbunga lain di Yellowstone. Kami tidak menyebutkan hubungan trofik yang berbeza untuk spesies yang berlainan dalam setiap kumpulan ini.
 • Tidak ada banyak parasit yang terdapat di mana-mana komuniti biologi yang dimasukkan.
 • Jaring makanan Yellowstone terdiri daripada sub-web dalam habitat yang berbeza seperti tasik, sungai, tanah, dan padang rumput dan hutan di atas tanah.

Perlu dinyatakan bahawa, untuk alasan praktikal, semua atau hampir semua jaring makanan yang diterbitkan adalah sebahagian, kerana hampir mustahil untuk meneliti dan menggambarkan semua spesies dan hubungan trofik dalam jaring makanan biologi sebenar. Sebagai contoh, satu analisis siratan makanan tumbuhan-mamalia untuk ekosistem Serengeti termasuk 129 spesies tumbuhan dan 32 spesies mamalia tetapi mengecualikan banyak mamalia lain, reptilia, amfibia, burung, invertebrata dan pengurai. The

Siratan makanan Serengeti (ditunjukkan dalam rajah di halaman sebelah) menunjukkan satu cara untuk menyusun data siratan makanan yang kompleks dengan mengelompokkan spesies mengikut persamaan dalam lokasi spatial dan hubungan trofik. Lajur kiri menunjukkan kumpulan tumbuhan, lajur tengah menunjukkan kumpulan herbivora, dan kumpulan karnivor ditunjukkan di sebelah kanan.

The lata trofik dibincangkan di muka surat 4 Edaran Pelajar ialah contoh kawalan atas ke bawah saiz populasi. Kecenderungan dalam ukuran populasi rusa dipengaruhi oleh faktor tambahan, termasuk musim sejuk yang sangat teruk pada tahun 1996-97 ketika salji di atas salji menghalang akses ke makanan musim sejuk untuk rusa; ini mengakibatkan kematian rusa tinggi. Ini adalah contoh kawalan bawah-atas, satu lagi jenis kawalan penting bagi ukuran populasi.

Jika pelajar anda tidak biasa dengan pertumbuhan tahunan, anda mungkin ingin menjelaskan bahawa luas setiap cincin pertumbuhan tahunan ialah ukuran jumlah pertumbuhan pokok willow pada tahun tertentu. Sekiranya rusa makan lebih sedikit daripada pertumbuhan daun dan cabang, willow akan mempunyai lebih banyak daun yang akan menghasilkan lebih banyak fotosintesis yang seterusnya akan menghasilkan lebih banyak biosintesis dan cincin pertumbuhan tahunan yang lebih tebal. Cincin pertumbuhan tahunan dapat dilihat kerana sel xilem baru yang dihasilkan pada musim bunga berukuran besar dan berdinding tipis, sedangkan sel xilem baru yang terbentuk pada musim panas lebih kecil dan berdinding tebal.

Anda mungkin mahu menunjukkan pelajar anda sama ada atau kedua-duanya video berkaitan dengan lata trofik. Video ini mempunyai kekuatan yang berbeza:

 • "Wolves of Yellowstone" (http://education.nationalgeographic.org/media/wolves-yellowstone/) (video menarik dari National Geographic yang mungkin melebihkan kesan serigala)
 • Video ekosistem mengenai penyelidikan di Yellowstone (bermula pada 13 minit 40 saat dalam http://www.learner.org/courses/envsci/unit/text.php?unit=4&secNum=1) (lebih seimbang dan lebih terperinci mengenai penyelidikan)

III. Fotosintesis, Respirasi Selular, dan Biosintesis

Fotosintesis, respirasi selular, dan biosintesis memainkan peranan penting dalam kitaran karbon dan aliran tenaga dalam ekosistem. Dalam bahagian ini, pelajar menyemak ringkasan asas bagi setiap proses molekul/selular yang kompleks ini semasa mereka bersedia untuk bahagian seterusnya tentang kitaran karbon dan aliran tenaga dalam ekosistem. Maklumat tambahan tentang proses ini (termasuk penjelasan anggaran bahawa respirasi selular bagi satu molekul glukosa hanya menghasilkan ~29 ATP) disediakan dalam “Respirasi Selular dan Fotosintesis – Konsep Penting, Salah Tanggap Biasa dan Aktiviti Pembelajaran” (tersedia di http:/ /serendip.brynmawr.edu/exchange/bioactivities/cellrespiration).

Kami mengesyorkan mengadakan perbincangan kelas soalan 9 sebelum meneruskan perbincangan mengenai respirasi sel dan biosintesis. Perbincangan ini bukan sahaja memastikan pelajar memahami fotosintesis, tetapi juga memastikan pelajar memahami jenis carta yang digunakan untuk membentangkan fotosintesis, respirasi sel, dan biosintesis. Pelajar mungkin bingung dengan idea bahawa fotosintesis menghasilkan haba kerana daun pada umumnya tidak terasa hangat; ini dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan bahawa hanya sedikit haba yang dihasilkan oleh fotosintesis dalam satu daun dan proses lain seperti transpirasi cenderung menyejukkan daun.

Biosintesis adalah penting untuk dimasukkan untuk mengukuhkan pemahaman pelajar bahawa molekul organik digunakan bukan sahaja untuk respirasi selular tetapi juga untuk membuat banyak molekul organik dalam organisma. Persamaan dan rajah berikut memberikan maklumat tambahan tentang asas biosintesis dan struktur selulosa.


n (HO – C6H10O4–OH) → H–(O–C6H10O4)n–OH + (n - 1) H2O

Butiran tindak balas ini tidak penting untuk tujuan kami; tindak balas dimasukkan hanya untuk menggambarkan contoh biosintesis. Carta di bahagian atas halaman 6 Edaran Pelajar merangkumi peranan ATP dalam menyediakan tenaga untuk biosintesis; walau bagaimanapun, anda boleh meninggalkan ini jika anda merasakan pelajar anda akan memahami hujah keseluruhan dengan lebih baik tanpa kerumitan ini. Anda mungkin ingin menyebutkan reaksi biosintesis tambahan yang diperlukan untuk membuat semua jenis molekul dalam organisma. Sebagai contoh, pengeluar menggunakan molekul yang mengandungi karbon dan sumber nitrogen mineral (misalnya NH4+) untuk membuat asid amino; kemudian, asid amino bergabung bersama untuk membentuk protein.

Berkenaan dengan soalan 13, anda mungkin ingin menyebut bahawa lembu tidak menghasilkan enzim yang mencerna selulosa; sebaliknya, rumen lembu mengandungi bakteria yang menghasilkan enzim yang mencerna selulosa.

The prinsip umum yang dibentangkan di bahagian bawah halaman 6 Edaran Pelajar akan dikenali sebagai pemuliharaan jirim, pemuliharaan tenaga, dan undang-undang termodinamik. Anda mungkin perlu mengingatkan pelajar bahawa jirim (atom) tidak ditukar kepada tenaga dalam proses biologi, dan tenaga tidak ditukar kepada jirim.

IV. Kitaran Karbon dan Aliran Tenaga

Dalam bahagian ini, pelajar membangunkan pemahaman tentang kitaran karbon dan aliran tenaga melalui ekosistem dengan membina pemahaman mereka tentang siratan makanan dan proses fotosintesis, respirasi selular dan biosintesis. Satu matlamat untuk bahagian ini adalah untuk membantu pelajar anda memahami hubungan antara fenomena yang diperhatikan pada peringkat organisasi yang berbeza, termasuk hubungan antara (1) proses molekul / selular respirasi sel, fotosintesis dan biosintesis, (2) kesan pada tahap organisma individu, dan (3) fenomena tahap ekosistem kitaran karbon dan aliran tenaga. Pelajar sering mendapati sukar untuk menghubungkan pemahaman mereka tentang fenomena yang diperhatikan pada peringkat organisasi yang berbeza, jadi anda mungkin ingin mengukuhkan pemahaman ini dalam perbincangan kelas anda tentang soalan dalam bahagian ini.

The kitar karbon ditunjukkan dalam Edaran Pelajar dipermudahkan untuk membantu pelajar memahami dengan jelas proses asas dalam kitaran karbon. Anda mungkin ingin menunjukkan kepada pelajar anda anak panah pendek berlabel "dimakan oleh haiwan" yang mewakili hubungan trofik dalam jaring makanan.

A gambaran keseluruhan kitar karbon yang lebih lengkap ditunjukkan pada halaman seterusnya. Angka ini boleh memberikan titik permulaan yang berguna untuk perbincangan mengenai pemanasan global (http://www.nasa.gov/feature/goddard/carbon-climate).

Untuk halaman 8 Handout Pelajar, adalah penting untuk mengadakan perbincangan kelas yang menggabungkan pemahaman pelajar mengenai mengapa tenaga tidak dapat berpusing.

Edaran Pelajar merujuk kepada cahaya matahari sebagai tenaga input untuk ekosistem. Walaupun cahaya matahari adalah tenaga input di kebanyakan ekosistem, di lubang hidroterma laut dalam dan batuan kaya besi jauh di bawah permukaan bumi, tenaga input yang digunakan pengeluar utama adalah tenaga kimia yang terkandung dalam sebatian seperti amonia atau hidrogen sulfida.

Untuk soalan 18, anda mungkin ingin menyediakan pensil berwarna, pen atau penanda supaya pelajar dapat melukis empat jenis anak panah dengan warna yang berbeza. Sekiranya pelajar anda biasa dengan cerucuk kompos, anda mungkin ingin membincangkan bagaimana timbunan kompos menjadi panas kerana aktiviti metabolik pengurai. Setelah pelajar menyelesaikan soalan 18, anda mungkin ingin menunjukkan bahawa beberapa anak panah mewakili proses di mana atom tenaga dan karbon bergerak bersama dalam molekul organik, tetapi anak panah lain mewakili proses di mana tenaga bergerak secara bebas daripada atom karbon. Oleh kerana molekul organik mengandungi tenaga kimia dan atom karbon, atom tenaga dan karbon bergerak bersama ketika molekul organik dimakan atau ketika organisma mati dan molekul organiknya menjadi sebahagian daripada bahan organik yang mati. Sebaliknya, cahaya memasuki ekosistem dan haba meninggalkan ekosistem yang bebas daripada pergerakan atom karbon.

Latar belakang berguna untuk bahagian ini terdapat dalam "Aliran Tenaga melalui Ekosistem" (http://www.learner.org/courses/envsci/unit/text.php?unit=4&secNum=3) dan "Berbasikal Biogeokimia dalam Ekosistem" (http : //www.learner.org/courses/envsci/unit/text.php? unit = 4 & secNum = 4).

V. Piramid Trofik

Soalan 20 harus membantu pelajar menghubungkan pengalaman mereka sendiri dengan fenomena asas yang memainkan peranan penting dalam menentukan bentuk piramid trophik. Anggaran penggunaan makanan per kapita tahunan di AS termasuk 75 paun lemak dan minyak tambahan, 152 paun pemanis kalori, 195 paun daging dan ikan, 200 paun bijirin, 593 paun tenusu, dan 708 paun buah-buahan dan sayur-sayuran (http : //www.usda.gov/factbook/chapter2.pdf). Perhatikan bahawa jenis makanan pada permulaan senarai ini mempunyai ketumpatan kalori yang tinggi; makanan dalam dua kategori terakhir mempunyai berat lebih banyak setiap kalori yang dikonsumsi, sebahagian besarnya kerana mengandungi banyak air.

Biomas (jisim molekul organik dalam organisma) biasanya dianggarkan dengan menimbang spesimen kering untuk mengira jisim organisma tolak jisim air dalam organisma.

Jaringan makanan separa untuk hutan di New Hampshire dibincangkan dalam soalan 21-23 ditunjukkan di bawah. Dalam ekosistem hutan ini, hanya kira-kira 5% daripada biojisim pengeluar dimakan semasa tumbuhan masih hidup (jaring makanan hijau), dan hampir 95% dimakan hanya selepas tumbuhan mati (jaring makanan perang).

Dalam soalan 21, kadar pengeluaran biomas untuk pengeluar adalah Pengeluaran Utama Bersih, yang merupakan jumlah bahan organik yang dihasilkan oleh pengeluar dikurangkan jumlah yang digunakan oleh pengeluar untuk pernafasan selular. Dalam kajian ini, bahagian Pengeluaran Primer Bersih yang menjadi biojisim pada pengguna utama dan pengurai adalah 20%. Peratusan ini lebih tinggi daripada pemindahan 10% yang lebih kerap disebut antara pengeluar dan pengguna utama, terutamanya kerana penyusun telah disertakan bersama dengan pengguna utama. Banyak anggaran pengeluaran biomas pada tahap trofik kedua menghilangkan pengurai, walaupun pengurai adalah bahagian yang sangat penting dari tahap trofik kedua kerana sejumlah besar biomas tumbuhan mati sebelum dimakan oleh pengguna utama.

Ini menggambarkan perkara umum bahawa bentuk piramid trofik sangat bergantung pada yang khusus metodologi terpakai. Kadar pengeluaran biojisim mestilah lebih kecil pada setiap aras trofik yang lebih tinggi kerana pada setiap aras trofik beberapa molekul organik dimetabolismekan dalam respirasi selular dan karbon hilang sebagai CO.2 dilepaskan. Jika piramid trofik menilai bilangan organisma atau jumlah biojisim dan bukannya fluks, piramid mungkin mempunyai bentuk yang sangat berbeza. Sebagai contoh, bilangan individu mungkin lebih besar untuk tahap trofik yang lebih tinggi, mis. jika organisma pada tahap trofik yang lebih tinggi lebih kecil, seperti serangga yang memakan pokok. Begitu juga, mungkin terdapat lebih banyak biomas pada tahap trofik yang lebih tinggi, mis. jika organisma pada tahap trofik yang lebih tinggi lebih tahan lama, seperti ikan paus yang memakan plankton. Ringkasnya, piramid trofik untuk kadar pengeluaran biojisim selalu menunjukkan bentuk piramid klasik. Walau bagaimanapun, piramid trofik untuk beberapa organisma atau untuk biojisim organisma berbeza dalam bentuk dan cenderung untuk menunjukkan bentuk piramid klasik hanya jika organisma pada tahap trofik yang berbeza mempunyai saiz dan umur panjang yang sama (http://www.esa.org/history/ Anugerah/kertas kerja/Brown_JH_MA.pdf, halaman 1785).

Semasa pelajar melukis graf untuk soalan 23, bar untuk setiap tahap trofik harus memanjangkan ketinggian penuh baris untuk tahap trofik itu dalam grafik. Oleh itu, perbezaan lebar palang bagi setiap aras trofik akan membolehkan perbandingan visual yang mudah bagi kadar pengeluaran biojisim pada aras trofik yang berbeza.

Dalam membincangkan piramid trofik di bahagian atas halaman 11 Edaran Pelajar, anda akan ingin menyoal pelajar anda tentang proses biologi yang menghasilkan “anggaran umum bahawa kadar pengeluaran biojisim pada satu aras trofik ialah ~10% kadar pengeluaran biojisim pada paras trofik yang lebih rendah” (menekankan semula mata daripada soalan 20 dan 22). Kepentingan relatif dari proses yang berbeza berbeza untuk pelbagai jenis organisma. Sebagai contoh, perkadaran biojisim yang digunakan yang digunakan untuk pernafasan selular ialah ~80% untuk chipmunks berbanding 33% untuk serangga herbivor. (Perbezaan ini mencerminkan fakta bahawa chipmunk adalah homeotherms, manakala serangga herbivor adalah poikilotherms; homeothermy adalah metabolik mahal.) Perkadaran biojisim yang digunakan yang hilang sebagai najis ialah ~18% untuk chipmunks berbanding ~50% untuk serangga herbivor yang makan daun. (Daun mempunyai lebih banyak selulosa dan molekul lain yang tidak dapat dicerna daripada kacang, biji, dan buah-buahan yang dimakan oleh chipmunks). Hasil daripada pelbagai perbezaan ini, pengeluaran biomassa untuk chipmunks adalah ~ 2% daripada biomassa yang dimakan, sedangkan pengeluaran biomas untuk serangga herbivor adalah ~ 17% daripada biomassa yang dimakan.

Perbandingan graf yang dihasilkan oleh pelajar dalam soalan 23 dengan piramid trophik yang ditunjukkan di bahagian atas halaman 11 dalam Handout Pelajar menggambarkan titik umum bahawa piramid trophik biasa tidak menggambarkan secara tepat berapa produktiviti biomas yang lebih kecil pada tahap trofik yang lebih tinggi. Graf yang lebih tepat dalam soalan 23, bersama dengan soalan 24b, akan membantu pelajar memahami mengapa rantai makanan umumnya terhad kepada ~ 5 tahap trofik.

Dalam membincangkan soalan 26, anda mungkin ingin menyebut bahawa makan daging daripada pengguna utama dan bukannya makan makanan tumbuhan bukan sahaja memerlukan ~10 kali lebih banyak tanah tetapi juga memerlukan ~10 kali lebih banyak air dan sumber lain.

Kemungkinan Aktiviti Susulan

Aktiviti ini membantu pelajar memahami pelbagai fenomena yang saling berkaitan dengan memberi tumpuan kepada proses dan hubungan asas. Untuk melengkapkan pendekatan ini, anda mungkin ingin mendorong pelajar anda untuk meneliti topik yang berkaitan seperti:

 • Jaring makanan akuatik
 • Eutrofikasi sebagai contoh peraturan dari bawah ke atas
 • Kitaran nutrien untuk nitrogen, fosforus dan air
 • Pemanasan global (mis. Http://www.nasa.gov/feature/goddard/carbon-climate; sumber tersedia di http://www.sciencejournalforkids.org/)
 • Biomagnifikasi kepekatan bahan pencemar organik berterusan, merkuri, dan lain-lain pada tahap trofik yang lebih tinggi
 • Topik lain yang mungkin ditanya oleh pelajar semasa aktiviti dijalankan.

Kemungkinan Aktiviti Alternatif untuk Pelajar Sekolah Menengah

Urutan aktiviti yang sangat teliti dan teliti untuk mengajar pelajar sekolah menengah mengenai kitaran karbon dan aliran tenaga boleh didapati melalui Carbon TIME (http://ibis.colostate.edu/MSP/CTIME/TeachingUnitDashboard.php?TeachingUnitID=6#).

“Siapa Makan Apa?” menyediakan pengenalan yang berguna untuk jaring makanan untuk pelajar sekolah menengah tersedia sebagai sebahagian daripada "Eco-Inquiry" (http://www.caryinstitute.org/educators/teaching-materials/eco-inquiry).

Sumber untuk Angka dalam Pemberian Pelajar

 • Laman web makanan di halaman 2 - http://www.biorewind.com/ecology/
 • Trends in Yellowstone – “Trophic cascades in Yellowstone: The first 15 years after wolf ‘s reintroduction” Biological Conservation 145 (2012): 205-213
 • Giraffe carbon cycle – http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/science/images/bi01002.gif
 • Carbon cycle and energy flow – http://carbontime.bscs.org/
 • Trophic Pyramid – http://files5.pdesas.org/118247080114254228171068116089003070092117008089/Download.ashx?hash=2.2

Beavers

Eat: Willows

Eaten by: Gray wolves

Elk

Eat: Grasses, willows, other flowering plants

Eaten by: Gray wolves, grizzly bears

Bison

Eat: Grasses

Eaten by: Gray wolves

Yellow-Bellied Marmots

Eat: Grasses; other flowering plants

Eaten by: Coyotes

Deer Mice

Eat: Grasses; other flowering plants

Eaten by: Coyotes

Uinta Ground Squirrels

Eat: Grasses, other flowering plants, mushrooms

Eaten by: Coyotes, grizzly bears

Cacing Tanah

Eat: Dead organic matter, fungi, bacteria

Eaten by: American robins

Mites

Eat: Nematodes, fungi

Eaten by: Beetles

Kumbang

Eat: Springtails, mites

Eaten by: American robins

Springtails

Eat: Fungi

Eaten by: Beetles

Bakteria

Consume: Dead organic matter

Eaten by: Protista, nematodes, earthworms

Nematod

Eat: Protista, fungi, bacteria

Eaten by: Mites

Willows

Eaten by: Beavers, elk

Grasses (including seeds)

Eaten by: Bison, elk, deer mice, Uinta ground squirrels, yellow-bellied marmots

Dead Organic Matter

Consumed by: Bacteria, fungi, earthworms

Other Flowering Plants (including berries)

Eaten by: American robins, deer mice, elk, grizzly bears, Uinta ground squirrels, yellow-bellied marmots

kulat

Consume: Dead organic matter

Eaten by: Springtails, mites, nematodes,

earthworms, Uinta ground squirrels

alga

Eaten by: Cutthroat trout

American Robins

Eat: Earthworms, beetles, other flowering plants

Eaten by: Snakes and birds of prey (not included in this food web)

Cutthroat Trout

Eat: Algae

Eaten by: Grizzly bears

Beruang Grizzly

Eat: Other flowering plants, cutthroat trout, Uinta ground squirrels, elk

Protista

Eat: Bacteria

Eaten by: Nematodes

Coyotes

Eat: deer mice, Uinta ground squirrels, yellow-bellied marmots

Eaten by: Gray wolves

Gray Wolves

Eat: Elk, beavers, bison, coyotes

Simplified Partial Food Web for Yellowstone National Park


Study Notes on Food Chain

This is defined as a series of organisms through which the food energy is transferred.

In other words, the transfer of food from the plants through herbivores to carnivores is referred to as the food chain.

Each organism in the series feeds and derives energy from the preceding one, as shown in the following simple linear food chain on land.

A freshwater ecosystem has different food chains than the one described above.

A simple linear food chain in freshwater may be shown as follows:

In a freshwater ecosystem floating microscopic phytoplankton are examples of the producer class, which provide food for the primary consumers or zooplankton. The latter consist of microscopic animals and larval forms, which in turn provide food for the secondary consumers such as fish. The tertiary consumers feed on fish and they may be predatory fish, or birds, or mammals.

Food chains may be simple or complex. A simplest food chain involves essentially two links consisting of photosynthetic plants and microbes that obtain their nutrients from these plants by degrading or decaying them after their death.

Complex food chains consist of many links. For example, in the ocean, the microscopic plants of the photic zone are primarily responsible for the production of organic matter by photosynthesis. The plants and their products may be consumed r. certain unicellular or multicellular herbivorous zooplankton.

These are then ingested by other multicellular carnivorous zooplankton, which in turn may be eaten by certain worms and crustaceans. The smaller crustaceans may be devoured by small fish, which are eaten by larger fish. The latter in turn may serve as food for various birds and mammals whose eventual death and subsequent composition by microbes of decay terminates the food chain.

According to Odum, food chains are of two basic types: grazing food chain and detritus food chain. A grazing food chain starts from a green plant base and goes through grazing herbivores to carnivores. A detritus food chain starts from dead organic matter and goes through detritus – feeders to carnivores.

Food chains are not always simple and isolated but are interconnected with one another. The interlocking pattern of food chains or a matrix of food chains, with all sorts of short circuits and connections is often called the food web or food net. However, in any food web all the species not equally important and many could be removed without seriously affecting the more important species.

Thus, food web is a simplified representation of the complex interrelationships of the population of plants and animals which exist in a community (Fig. 4.2a). The basic operational principle in a food web is that each species is dependent upon at least one other species, and the numbers of each link species must be sufficient for their continued existence. If these conditions are maintained, the web will exist in an ecological nutritional equilibrium.

However, food webs are affected by changes in the environment, which may affect the food supply and reproductive rate. A food web on land is shown in (Fig. A2b). In an aquatic ecosystem a more complex food web will exist, as shown in (Fig. 4.3). This is also affected by changes in the environment, such as variations in water temperature and oxygen content as well as nutrient supply, which can reduce or increase the population of link species.

Energy Flow in Food Chains:

The transfer of the various forms of energy in a food chain is governed by the following laws of thermodynamics. The first law of thermodynamics, also known as the law of conservation of energy, states that energy may be transformed from one form (type) to another, but is never neither neither created nor destroyed. Thus radiant energy in the form of light falling on a green plant is transformed partly into chemical energy or potential energy of food. This part of the transformation is initiated by the metabolic process called photosynthesis.

The second law of thermodynamics states that non-random energy (mechanical, chemical, radiant) cannot be converted into random form (heat energy) without some degradation. Because some energy is always dispersed into unavailable heat energy, no spontaneous transformation (for example light to food) can be 100% efficient.

Therefore, when the chemical energy accumulated K the plants is converted into kinetic energy by herbivores when they consume the plants, some degradation of energy occurs through its conversion into heat. Similarly, further energy conversion and degradation will occur when the herbivore is consumed by a primary carnivore, and when the primary carnivore in turn is eaten up by a secondary carnivore.

The organisation of food chain and the working of the two laws of thermodynamics can be understood by means of a simplified energy-flow diagram (Fig. 4.4). In this diagram the “boxes” 1, 2, 3 represent the trophic levels (1: producers or autotrophs, 2: primary consumers or herbivores, 3: secondary consumers or carnivores) and the “pipes” depict the energy flow m and out of each level. Energy inflows balance outflows are required by the first law of thermodynamics, and each energy transfer is accompanied by dispersion of energy into unavailable heat (i.e. respiration) as required by the second law.

Bottom line in the diagram shows the order of magnitude of energy losses expected at major transfer points, starting with a solar input of 3000 kcl per square metre per day. (Fig.4.4) Thus, it is clear that energy flow is greatly reduced at each successive level regardless of whether we consider the total flow (1 and A) or the components P and R.

The diagram also shows the double metabolism of producers (i.e., gross and net production) and the approximately 50 per cent absorption by the plant cover and one per cent conversion of light at the first trophic level. Secondary productivity (P2, P3, in the diagram), tends to be about 10 per cent at successive consumer trophic levels, although efficiency may be higher (say 20 per cent), at the carnivore levels as shown in the diagram.

The energy flow diagram may, in principle, be applied to any ecosystem or community. As the initial amount of energy introduced into a food chain in a given habitat is limited by the duration and intensity of sunlight, there will be some point along the food chain of the habitat when this initial load of radiant energy has been transformed and finally all converted to heat energy. At this point the food chain will have reached the steady state, in which the amount of energy taken into its biological system in limit time as radiant energy exactly balances that returned as heat energy to the habitat.


Food Webs, Energy Flow, Carbon Cycle, and Trophic Pyramids

To begin this hands-on, minds-on activity, students view a video about ecosystem changes that resulted when wolves were reintroduced to Yellowstone. Then, students learn about food chains and food webs, and they construct and analyze a food web for Yellowstone National Park. Students use what they have learned to understand trophic cascades caused by the return of wolves to Yellowstone.

Next, students learn that the biosphere requires a continuous inflow of energy, but does not need an inflow of carbon atoms. To understand why, students analyze how the carbon cycle and energy flow through ecosystems result from photosynthesis, biosynthesis, cellular respiration, and the trophic relationships in food webs.

In the final section, students use the concepts they have learned to understand trophic pyramids and phenomena such as the relative population sizes for wolves vs. elk in Yellowstone. Thus, students learn how important ecological phenomena result from processes at the molecular, cellular, and organismal levels.

This activity is aligned with the Next Generation Science Standards (NGSS).

Download Student Handout: PDF format or Word format

Download Teacher Preparation Notes: PDF format or Word format

Please note that Word files display differently on different computers, so you will want to use the PDF files to see the correct formatting of the Student Handout and the images for the cards for the food web in the Teacher Preparation Notes. The first file attached below is suitable for professional printing and cutting of the cards for the food web part of the activity. The second and third attached files provide an alternative, smaller deck of cards, which you can use if you prefer a somewhat briefer, simpler food web activity.

We invite comments on this Hands-On Activity and the accompanying Teacher Preparation Notes. If you would prefer to send your comments or questions in a private message, please write Ingrid Waldron at [email protected]

See also a complete list of activities: Minds-on Activities for Teaching Biology


Download and print this article for your personal scholarly, research, and educational use.

Buy a single issue of Sains for just $15 USD.

Sains

Vol 333, Issue 6040
15 July 2011

Article Tools

Please log in to add an alert for this article.

By James A. Estes , John Terborgh , Justin S. Brashares , Mary E. Power , Joel Berger , William J. Bond , Stephen R. Carpenter , Timothy E. Essington , Robert D. Holt , Jeremy B. C. Jackson , Robert J. Marquis , Lauri Oksanen , Tarja Oksanen , Robert T. Paine , Ellen K. Pikitch , William J. Ripple , Stuart A. Sandin , Marten Scheffer , Thomas W. Schoener , Jonathan B. Shurin , Anthony R. E. Sinclair , Michael E. Soulé , Risto Virtanen , David A. Wardle

Sains 15 Jul 2011 : 301-306


Ecology links

http://www.ncsu.edu/imse/1/ecology.htmclick on the first section if you cannot access directly from the link above.

Ini adalah antarabangsa site with mirrors in other languages. It is so huge as to be slightly overwhelming. However, it is alphabetical, well indexed, and has a separate search engine. Recommended for those questions with excellent keywords or research on a particular topic.

An Encyclopedia of links listed alphabetically. While no link is required for USABO, it is a good starting place for any teacher or student seeking additional information on a specific ecology topic. It has not been updated since 2003, so many links are no longer valid. The USA professional organization links are still functional.

Unitary and Modular Organisms:

This terminology is not indexed by Campbell but it is used at the internationals.

Modular organisms are, by definition, composed of repeated building blocks (modules, ramets, polyps, and others), which are derived asexually by vegetative (iterative) growth. In many cases, growth of the clone or colony is indeterminate, i.e., even the largest individuals continue to grow until they are injured or killed . However, longevities of modular animals and plants vary greatly, from a few months (e.g., many temperate hydroids, bryozoans, some tunicates and weedy plants) to several centuries (e.g., some corals and clonal trees).

The body of unitary organisms is a determinate structure consisting usually of a strictly defined number of parts (such as legs or wings) established only during embryogenesis. Mobile animals are examples of age-structured populations of mobile, unitary (solitary) animals.

Review papers available on the internet: TIADA need to read beyond the introductions.

A few Specific References

Generally OK but the choice of a Purvis illustrations to show the relationship between carrying capacity (k) and population density over time was not a good choice by the author. The illustration would tend to give the student the impression that population density cannot exceed k, or if so by a very small amount. In fact population density over time will oscillate around the carrying capacity of the habitat. It can go above k but of course cannot be maintained at that level, thus crashes with the population typically falling well below k, Population density will gradually build back up to around k and may remain fairly stable for a time, but invariably it will again exceed k, and so the process repeats itself over and over.


Which of the following statements is true about natural systems?

A. Consumers form the bottom levels of both the energy pyramid and the biomass pyramid.

B. Producers are at the bottom level of both the energy pyramid and the biomass pyramid.

C. Producers are at the bottom of the energy pyramid, but at the top of the biomass pyramid.

D. Consumers are at the bottom of the energy pyramid, but at the top of the biomass pyramid.


Tonton video: Notes for IB Biology Chapter and D4 (Oktober 2022).