Maklumat

Keseimbangan Hardy Weinberg Mudah

Keseimbangan Hardy Weinberg Mudah


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Hai Rakan saya dan saya mendapat 2 jawapan berbeza untuk soalan ini. Saya ingin mengetahui cara mengira nilai q. Rakan saya mengatakan bahawa 500/1500 = q kerana terdapat 500 alel resesif dalam populasi dan terdapat 1500 alel secara keseluruhan. Saya katakan bahawa p2= 500/1500 dan P ialah punca kuasa dua bagi nilai itu dan q+p=1 tetapi kami berdua mendapat jawapan yang berbeza. Tolong beritahu saya cara yang betul. Terima kasih kawan-kawan terlebih dahulu


P = (250 × 2 + 500) / 1500 = 0,66 Q = 500/1500 = 0,33 Rakan anda betul, anda salah mengira P kerana terlupa menambahkan alel yang berasal dari heterozigot.


Keseimbangan Hardy-Weinberg

Andaikan populasi di mana 36% daripada populasi adalah homozigot untuk alel resesif tertentu, a. Andaikan populasi berada dalam keseimbangan.

Soalan # 1: Berapakah frekuensi alel resesif, a dalam populasi ini?

Andaikan populasi di mana 36% daripada populasi adalah homozigot untuk alel resesif tertentu, a. Andaikan populasi berada dalam keseimbangan.

Soalan #2: Apakah kekerapan alel dominan, A dalam populasi ini?

Andaikan populasi di mana 36% daripada populasi adalah homozigot untuk alel resesif tertentu, a. Andaikan populasi berada dalam keseimbangan.

Soalan #3: Berapakah peratusan populasi yang homozigot untuk alel dominan, A?

Anggaplah populasi di mana 36% populasi homozigot untuk alel resesif tertentu, a. Andaikan populasi berada pada keseimbangan.

Soalan # 4: Berapa peratus populasi yang heterozigot untuk sifat ini?

Andaikan populasi di mana 36% daripada populasi adalah homozigot untuk alel resesif tertentu, a. Andaikan populasi berada pada keseimbangan.


Prinsip Keseimbangan Hardy-Weinberg

Pada awal abad kedua puluh, ahli matematik Inggeris Godfrey Hardy dan doktor Jerman Wilhelm Weinberg menyatakan prinsip keseimbangan untuk menggambarkan susunan genetik penduduk. Teori itu, yang kemudiannya dikenali sebagai prinsip keseimbangan Hardy-Weinberg, menyatakan bahawa alel populasi dan frekuensi genotip secara semula jadi stabil— melainkan sejenis daya evolusi bertindak ke atas populasi, baik alel mahupun frekuensi genotip tidak akan berubah. Prinsip Hardy-Weinberg menganggap keadaan tanpa mutasi, penghijrahan, penghijrahan, atau tekanan terpilih untuk atau menentang genotip, serta populasi yang tidak terhingga. Walaupun tidak ada populasi yang dapat memenuhi syarat tersebut, prinsip ini menawarkan model yang berguna untuk membandingkan perubahan populasi sebenar.

Mengikut teori ini, ahli genetik populasi mewakili alel yang berbeza sebagai pemboleh ubah yang berbeza dalam model matematik mereka. Pembolehubah p, sebagai contoh, sering mewakili kekerapan alel tertentu, katakan Y untuk sifat kuning dalam kacang Mendel, manakala pembolehubah q mewakili kekerapan alel y yang memberikan warna hijau. Jika ini adalah satu-satunya dua alel yang mungkin untuk lokus tertentu dalam populasi, p + q = 1. Dengan kata lain, semua alel p dan semua alel q terdiri daripada semua alel untuk lokus itu dalam populasi.

Walau bagaimanapun, yang akhirnya menarik minat kebanyakan ahli biologi bukanlah frekuensi alel yang berlainan, tetapi frekuensi genotip yang dihasilkan, yang dikenali sebagai struktur genetik penduduk, dari mana para saintis dapat mengagak taburan fenotip. Sekiranya kita melihat fenotip, kita hanya dapat mengetahui genotip alel resesif homozigot. Pengiraan memberikan anggaran genotip yang tinggal. Memandangkan setiap individu membawa dua alel bagi setiap gen, jika kita mengetahui frekuensi alel (p dan q), meramalkan frekuensi genotip’ ialah pengiraan matematik yang mudah untuk menentukan kebarangkalian memperoleh genotip ini jika kita menarik dua alel secara rawak daripada gen tersebut. kolam. Dalam senario di atas, setiap tanaman kacang polong boleh menjadi pp (YY), dan dengan itu menghasilkan kacang polong pq (Yy), juga kuning atau qq (yy), dan dengan itu menghasilkan kacang hijau. Dalam erti kata lain, kekerapan individu pp hanyalah p 2 kekerapan individu pq ialah 2pq dan kekerapan individu qq ialah q 2 . Sekali lagi, jika p dan q adalah satu-satunya dua alel yang mungkin untuk sifat tertentu dalam populasi, frekuensi genotip ini akan berjumlah satu: p 2 + 2pq + q 2 = 1.

Secara teori, jika populasi berada pada keseimbangan—iaitu, tiada daya evolusi yang bertindak ke atasnya—generasi demi generasi akan mempunyai kumpulan gen dan struktur genetik yang sama, dan persamaan ini akan berlaku sepanjang masa. Sudah tentu, walaupun Hardy dan Weinberg mengakui bahawa tiada populasi semula jadi yang kebal terhadap evolusi. Populasi di alam sentiasa berubah dalam susunan genetik kerana pergeseran, mutasi, kemungkinan migrasi, dan pemilihan. Akibatnya, satu-satunya cara untuk menentukan taburan tepat fenotip dalam populasi adalah dengan keluar dan mengiranya. Walau bagaimanapun, prinsip Hardy-Weinberg memberi para saintis asas matematik bagi populasi yang tidak berkembang sehingga mereka dapat membandingkan populasi yang sedang berkembang dan dengan itu menyimpulkan kekuatan evolusi yang mungkin berlaku. Jika frekuensi alel atau genotip menyimpang daripada nilai yang dijangkakan daripada persamaan Hardy-Weinberg, maka populasi sedang berkembang.


Kotak TATA (Transkripsi DNA) || Biologi Molekul || CSIR-NET Life Sciences

Dalam Video ini kita akan membincangkan tentang kotak TATA yang kebanyakannya digunakan dalam biologi Molekul. Ini adalah urutan kaya AT yang sangat terpelihara dan terdapat di kawasan promoter DNA. Penganjur … rantau Ещё ialah tapak yang bertanggungjawab untuk mempromosikan transkripsi DNA.

Mari fahami keseluruhan istilah di sini

Sila tonton keseluruhan video untuk memahami konsepnya. Sekiranya anda menyukai videonya, sila langgan saluran tiub saya dan kongsi dan suka videonya.
Pautan Saluran You tube:- https://www.youtube.com/channel/UCCRZfZEbS8UvZf1I8N-E-2w

Biologi Mudah опубликовал (-а) видео в плейлисте Biologi Molekul.


Keseimbangan Hardy-Weinberg dalam populasi kawin rawak ☆

Struktur populasi kawin rawak multiloci dikaji. Keadaan yang mencukupi untuk kewujudan keseimbangan Hardy-Weinberg tempatan yang stabil untuk n lokus dan bilangan alel sewenang-wenangnya bagi setiap lokus, kemudian diturunkan untuk situasi tertentu di bawah anggapan tindakan gen pendaraban antara lokus. Ini ditunjukkan bahawa keseimbangan Hardy-Weinberg yang stabil tidak boleh menjadi maksimum fungsi kecergasan min tempatan dengan tindakan gen pendaraban antara lokus. Kestabilan titik sempadan jenis Hardy-Weinberg dan syarat untuk peningkatan gen yang baru diperkenalkan adalah topik di mana beberapa nKeputusan -loci juga diperoleh untuk bilangan alel sewenang-wenangnya per lokus dalam sistem yang membolehkan keseimbangan Hardy-Weinberg.

Kertas Jurnal No. J-6805 dari Stesen Percubaan Pertanian dan Ekonomi Rumah Tangga Iowa, Ames, Iowa. Projek 1669 Sokongan separa oleh National Institute of Health, Grant—GM 13827.

Alamat Sekarang: Institut Penyelidikan Sains Haiwan dan Tenusu, Beg Swasta 177, Pretoria, Republik Afrika Selatan.


5.17: Prinsip Keseimbangan Hardy-Weinberg

Pada awal abad kedua puluh, ahli matematik Inggeris Godfrey Hardy dan doktor Jerman Wilhelm Weinberg menyatakan prinsip keseimbangan untuk menggambarkan susunan genetik populasi. Teori itu, yang kemudiannya dikenali sebagai prinsip keseimbangan Hardy-Weinberg, menyatakan bahawa alel populasi dan frekuensi genotip sememangnya stabil&mdash melainkan sejenis daya evolusi bertindak ke atas populasi, baik alel mahupun frekuensi genotip tidak akan berubah. Prinsip Hardy-Weinberg menganggap keadaan tanpa mutasi, migrasi, penghijrahan, atau tekanan selektif untuk atau menentang genotip, ditambah dengan populasi yang tidak terbatas sementara tidak ada populasi yang dapat memenuhi syarat tersebut, prinsip ini menawarkan model yang berguna untuk membandingkan perubahan populasi sebenar.

Bekerja di bawah teori ini, ahli genetik populasi mewakili alel berbeza sebagai pembolehubah berbeza dalam model matematik. Tetapi yang akhirnya menarik minat kebanyakan ahli biologi bukanlah frekuensi alel yang berbeza, tetapi frekuensi genotip yang terhasil, yang dikenali sebagai populasi&rsquos struktur genetik, dari mana para saintis dapat mengagak penyebaran fenotip. Jika fenotip diperhatikan, hanya genotip alel resesif homozigot boleh diketahui pengiraan memberikan anggaran genotip yang tinggal.

Secara teori, jika populasi berada pada keseimbangan&mdashiaitu, tiada daya evolusi yang bertindak ke atasnya&mdashgenerasi demi generasi akan mempunyai kumpulan gen dan struktur genetik yang sama, dan persamaan Hardy-Weinberg serta pengiraan matematik semuanya akan berlaku sepanjang masa. Sudah tentu, bahkan Hardy dan Weinberg menyedari bahawa tidak ada populasi semula jadi yang kebal terhadap evolusi. Populasi di alam sentiasa berubah dalam susunan genetik kerana pergeseran, mutasi, kemungkinan migrasi, dan pemilihan. Akibatnya, satu-satunya cara untuk menentukan taburan tepat fenotip dalam populasi adalah dengan keluar dan mengiranya. Tetapi prinsip Hardy-Weinberg memberi para saintis garis asas matematik bagi populasi yang tidak berkembang yang mana mereka boleh membandingkan populasi yang berkembang dan dengan itu membuat kesimpulan tentang kuasa evolusi yang mungkin bermain. Sekiranya frekuensi alel atau genotip menyimpang dari nilai yang dijangkakan dari persamaan Hardy-Weinberg, maka populasi akan berkembang.

Gunakan kalkulator dalam talian ini untuk menentukan struktur genetik populasi.


1.4.6.8: Prinsip Keseimbangan Hardy-Weinberg

Pada awal abad kedua puluh, ahli matematik Inggeris Godfrey Hardy dan pakar perubatan Jerman Wilhelm Weinberg menyatakan prinsip keseimbangan untuk menggambarkan susunan genetik populasi. Teori, yang kemudiannya dikenali sebagai prinsip keseimbangan Hardy-Weinberg, menyatakan bahawa frekuensi alel populasi & genotip secara semula jadi stabil & mdash melainkan sejenis daya evolusi bertindak ke atas penduduk, baik frekuensi alel atau genotipik akan berubah. Prinsip Hardy-Weinberg menganggap keadaan tanpa mutasi, migrasi, penghijrahan, atau tekanan selektif untuk atau menentang genotip, ditambah dengan populasi yang tidak terbatas sementara tidak ada populasi yang dapat memenuhi syarat tersebut, prinsip ini menawarkan model yang berguna untuk membandingkan perubahan populasi sebenar.

Bekerja di bawah teori ini, ahli genetik populasi mewakili alel berbeza sebagai pembolehubah berbeza dalam model matematik. Tetapi yang akhirnya menarik minat kebanyakan ahli biologi bukanlah frekuensi alel yang berlainan, tetapi frekuensi genotip yang dihasilkan, yang dikenali sebagai populasi & rsquos struktur genetik, dari mana saintis boleh menduga taburan fenotip. Sekiranya fenotip diperhatikan, hanya genotip alel resesif homozigot yang dapat diketahui pengiraan memberikan anggaran genotip yang tinggal.

Secara teori, jika populasi berada pada keseimbangan&mdashiaitu, tiada daya evolusi yang bertindak ke atasnya&mdashgenerasi demi generasi akan mempunyai kumpulan gen dan struktur genetik yang sama, dan persamaan Hardy-Weinberg serta pengiraan matematik semuanya akan berlaku sepanjang masa. Sudah tentu, bahkan Hardy dan Weinberg menyedari bahawa tidak ada populasi semula jadi yang kebal terhadap evolusi. Populasi dalam alam semula jadi sentiasa berubah dalam solekan genetik disebabkan oleh hanyut, mutasi, mungkin penghijrahan, dan pemilihan. Akibatnya, satu-satunya cara untuk menentukan sebaran fenotip tepat dalam populasi adalah dengan keluar dan menghitungnya. Tetapi prinsip Hardy-Weinberg memberi para saintis garis asas matematik bagi populasi yang tidak berkembang yang mana mereka boleh membandingkan populasi yang berkembang dan dengan itu membuat kesimpulan tentang kuasa evolusi yang mungkin bermain. Jika frekuensi alel atau genotip menyimpang daripada nilai yang dijangkakan daripada persamaan Hardy-Weinberg, maka populasi sedang berkembang.

Gunakan kalkulator dalam talian ini untuk menentukan struktur genetik populasi.


Persamaan hardy-weinberg | Bantuan kerja rumah biologi

Persamaan Hardy-Weinberg 1
Persamaan Hardy-Weinberg
Bagaimana kita dapat membuat ramalan mengenai ciri-ciri populasi?
Kenapa?
Petak Punnett menyediakan cara mudah untuk meramalkan kemungkinan genotip untuk anak, tetapi ia tidak praktikal
untuk melakukan analisis segi empat sama Punnett ke atas semua kemungkinan gabungan semua ahli populasi untuk
ramalkan rupa populasi pada masa akan datang. Untuk itu kita mesti beralih kepada statistik. The HardyWeinberg
persamaan ialah alat yang digunakan oleh ahli biologi untuk membuat ramalan tentang populasi dan untuk menunjukkan sama ada atau
bukan evolusi berlaku dalam populasi itu.
Model 1 - kawin terkawal (selektif)
Bb
Bb
Bb
bb
bb
bb
Bb
Bb
Bb
bb
bb
bb
Lelaki Lelaki
Bb
Bb
Bb
bb
bb
bb
Lelaki Perempuan
Bb
Bb
Bb
bb
bb
bb
1. Berapakah bilangan pasangan mengawan yang digambarkan dalam Model 1?
2. Huraikan ibu bapa dalam setiap pasangan kawin dalam Model 1. Gunakan istilah seperti homozigot, heterozigot,
dominan, dan resesif.
3. Gunakan dua petak Punnett untuk menentukan kemungkinan genotip bagi anak daripada pasangan tersebut.
2 Aktiviti POGIL™ untuk Biologi AP*
4. Sekiranya setiap pasangan kawin mempunyai satu keturunan, ramalkan berapa banyak keturunan generasi pertama yang akan
mempunyai genotip berikut.
BB Bb bb
5. Bayangkan 24 kumbang dalam Model 1 sebagai populasi dalam tangki akuarium.
a. Seberapa besar kemungkinan senario pasangan dalam Model 1 berlaku semasa perkara semula jadi
di dalam tangki itu?
b. Mengapakah Model 1 dilabelkan "Kawan Selektif"?
6. Senaraikan dua pasangan lain yang mungkin berlaku dalam populasi di Model 1 jika kumbang itu dibenarkan
untuk mengawan secara semula jadi.
7. Jika populasi kumbang dalam Model 1 mengawan secara semula jadi akan ramalan anda untuk anak
dalam Soalan 4 masih sah? Terangkan.
8. Bincangkan dalam kumpulan anda tentang had ramalan persegi Punnett apabila melibatkan populasi yang besar.
Ringkaskan perkara utama perbincangan anda di sini.
Persamaan Hardy-Weinberg 3
Model 2 - Genetik Penduduk
Bb bb
Bb Bb
Bb Bb
Bb bb
bb bb
bb bb
Bb bb
Bb Bb
Bb Bb
Bb bb
bb bb
bb bb
Lelaki Lelaki
9. Bandingkan organisma dalam populasi dalam Model 1 dengan organisma dalam populasi dalam
Model 2.
10. Memadankan dua belas pasangan kawin secara individu dari populasi dalam Model 2 yang mungkin berlaku pada a
semula jadi, situasi mengawan rawak.
11. Bandingkan set pasangan kawin anda dengan ahli kumpulan anda yang lain. Adakah skim mengawan anda
sepadan dengan orang lain dalam kumpulan?
4 Aktiviti POGIL ™ untuk AP * Biologi
Baca ini!
Apabila bercakap tentang mengawan dalam populasi semula jadi dengan ratusan atau bahkan berjuta-juta individu, ia adalah diffi
kultus, bahkan mungkin mustahil, untuk memikirkan semua senario perkahwinan. Selepas beberapa generasi pergi
sehingga ke alam semula jadi, alel yang terdapat dalam populasi akan menjadi semakin rawak.
Statistik boleh membantu ahli biologi meramalkan hasil populasi apabila rawak ini telah berlaku.
Jika populasi bukan rawak untuk bermula, rawak ini mungkin mengambil masa beberapa generasi.
12. Berapakah jumlah alel dalam populasi dalam Model 2?
13. Berapakah kemungkinan keturunan dari populasi Model 2 mendapat alel yang dominan?
14. Apakah kebarangkalian anak daripada populasi Model 2 mendapat alel resesif?
15. Jika p digunakan untuk mewakili kekerapan alel dominan dan q digunakan untuk mewakili kekerapan
dari alel resesif, maka apakah p + q sama?
16. Gunakan pengetahuan statistik anda untuk mengira kebarangkalian keturunan dari Model 2
populasi yang mempunyai setiap genotip ini. Sokong jawapan anda dengan persamaan matematik.
(Jangan lupa ada dua cara untuk mendapatkan keturunan heterozigot — Bb atau bB.)
BB Bb bb
17. Periksa jawapan anda dalam Soalan 16 dengan menambahkan tiga nilai bersama-sama. Jumlah anda sepatutnya
sama dengan satu. Terangkan mengapa jumlah tiga jawapan dalam Soalan 16 harus sama dengan satu.
18. Menggunakan p dan q sebagai pembolehubah, tulis formula untuk mengira kebarangkalian anak daripada
populasi yang mempunyai setiap genotip berikut.
BB Bb bb
19. Lengkapkan persamaan:
hlm2
+ 2pq + q2
=
Persamaan Hardy-Weinberg 5
Baca ini!
Persamaan yang baru anda bangunkan, p + q = 1 dan p2
+ 2pq + q2
= 1, pertama kali dibangunkan oleh G. H.
Hardy dan Wilhelm Weinberg. Mereka mewakili taburan alel dalam populasi apabila
• Penduduknya besar.
• Perkawinan adalah rawak.
• Semua genotip berkemungkinan sama untuk membiak (tiada pemilihan semula jadi).
• Tidak ada organisma yang memasuki atau meninggalkan populasi (tidak ada imigrasi atau penghijrahan).
• Tidak berlaku mutasi.
Dalam erti kata lain, kumpulan alel yang terdapat dalam populasi mestilah sangat stabil dari generasi
kepada generasi. Sekiranya taburan genotip dalam populasi sepadan dengan yang diramalkan oleh HardyWeinberg
persamaan, maka populasi dikatakan berada dalam keseimbangan Hardy-Weinberg. Sekiranya pengedaran
genotip dalam populasi tidak sepadan dengan yang diramalkan oleh persamaan Hardy-Weinberg, maka
populasi dikatakan berkembang.
20. Pertimbangkan syarat agar populasi berada dalam keseimbangan Hardy-Weinberg. Secara semula jadi
dunia, adakah populasi cenderung berada dalam keseimbangan Hardy-Weinberg? Wajarkan alasan anda.
21. Anemia sel sabit ialah penyakit genetik. Alel sel Sickle bersifat resesif, tetapi individu dengan
genotip resesif homozigot (ss) selalunya mati pramatang akibat penyakit ini. Ini mempengaruhi lebih kurang
9% daripada populasi di Afrika. Gunakan persamaan Hardy-Weinberg untuk mengira
berikut:
a. Kekerapan alel resesif dalam populasi (q).
b. Kekerapan alel dominan dalam populasi (p).
c. Kekerapan individu dominan homozigot dalam populasi Afrika.
d. Kekerapan individu heterozigot dalam populasi Afrika.
e. Berdasarkan analisis ini, adakah populasi Afrika dalam keseimbangan Hardy-Weinberg? Jelaskan anda
jawapan.
6 Aktiviti POGIL ™ untuk AP * Biologi
22. Individu dengan genotip heterozigot (Ss) untuk sel Sabit mempamerkan ketahanan terhadap Malaria, a
penyakit serius yang disebarkan oleh nyamuk di Afrika dan kawasan tropika lain.
a. Bincangkan dengan kumpulan anda bagaimana ini boleh mempengaruhi frekuensi alel resesif di
Penduduk Afrika. Ringkaskan kesimpulan kumpulan anda di sini.
b. Bagaimanakah sifat ini boleh menjejaskan nilai yang dikira dalam Soalan 21 dan populasi
kecenderungan ke arah keseimbangan Hardy-Weinberg?
23. Pertimbangkan populasi kumbang dalam Model 2. Bayangkan perubahan berlaku dalam ekosistem kumbang
yang memudahkan pemangsa untuk mengesan kumbang putih dan enam daripada kumbang putih telah hilang.
Ramalkan kekerapan genotip dalam populasi selepas peristiwa ini.
24. Bandingkan jawapan anda kepada Soalan 22 dengan soalan 16. Bagaimanakah jawapan anda menyokong
kesimpulan bahawa populasi tidak berada dalam keseimbangan Hardy-Weinberg?
Persamaan Hardy-Weinberg 7
Soalan Sambungan
25. Keupayaan untuk merasakan PTC disebabkan oleh alel dominan tunggal "T." Anda telah mencuba 215 individu dan
menetapkan bahawa 150 dapat mengesan rasa pahit PTC dan 65 tidak dapat. Kira yang berikut
frekuensi.
a. Kekerapan alel resesif.
b. Kekerapan alel dominan.
c. Kekerapan individu heterozigot.
26. Enam puluh pokok bunga ditanam di dalam petak bunga. Empat puluh daripada tumbuhan itu homozigot berbunga merah
dominan. Dua puluh tumbuh-tumbuhan adalah resosif homozigot berbunga putih. Tumbuh-tumbuhan
secara semula jadi pendebungaan dan benih semula sendiri selama beberapa tahun. Pada tahun berikutnya, 178 berbunga merah
tumbuh-tumbuhan, 190 tumbuh-tumbuhan berbunga merah jambu, dan 52 tumbuh-tumbuhan berbunga putih terdapat di pokok bunga. Gunakan a
analisis chi-square untuk menentukan sama ada populasi berada dalam keseimbangan Hardy-Weinberg.


Keseimbangan Hardy Weinburg

Evolusi bukan sahaja menyebabkan spesies berkembang daripada nenek moyang mereka, tetapi juga menerangkan perubahan kecil dalam masa yang mengakibatkan spesies baharu. Jumlah keseluruhan perubahan yang diwarisi secara genetik secara keseluruhan menyumbang kepada perubahan keseluruhan spesies.

Dalam persamaan ini (p² + 2pq + q² = 1), p ditakrifkan sebagai frekuensi alel dominan dan q sebagai frekuensi alel resesif untuk sifat yang dikendalikan oleh sepasang alel (A dan a). Dalam erti kata lain, p menyamai semua alel dalam individu yang dominan homozigot (AA) dan separuh daripada alel pada orang yang heterozigot (Aa) untuk sifat ini dalam populasi . Dari segi matematik, ini adalah

Begitu juga, q menyamai semua alel dalam individu yang resesif homozigot (aa) dan separuh lagi alel dalam orang yang heterozigot (Aa).

Kerana hanya terdapat dua alel dalam kes ini, kekerapan satu ditambah kekerapan yang lain mestilah sama dengan 100%, iaitu

Oleh kerana ini benar, maka perkara berikut juga mesti betul:

Hanya terdapat beberapa langkah pendek dari pengetahuan ini untuk Hardy dan Weinberg untuk menyedari bahawa peluang semua kemungkinan kombinasi alel berlaku secara rawak adalah

atau lebih sederhana

p² + 2pq + q² = 1

Dalam persamaan ini, p² adalah ramalan kekerapan orang dominan homozigot (AA) dalam populasi, 2pq adalah frekuensi ramalan orang heterozigot (Aa), dan q² adalah frekuensi ramalan resesif homozigot (aa) yang diramalkan.

ALBINISME : CONTOH MASALAH HARDY-WEINBERG


lbinisme ialah sifat yang jarang diwarisi secara genetik yang hanya dinyatakan dalam fenotip individu resesif homozigot ( aa ). Gejala yang paling ciri adalah kekurangan ketara dalam kulit dan pigmen rambut melanin. Keadaan ini boleh berlaku di mana-mana kumpulan manusia dan juga di antara spesies haiwan lain. Purata kekerapan manusia albinisme di Amerika Utara hanya kira-kira 1 dalam 20,000.

R merujuk kembali kepada persamaan Hardy-Weinberg ( p² + 2pq + q² = 1 ), kekerapan individu resesif homozigot (aa) dalam populasi ialah q². Oleh itu, di Amerika Utara perkara berikut mesti berlaku untuk albinisme:

q² = 1 / 20,000 = .00005

Dengan mengambil punca kuasa dua bagi kedua-dua belah persamaan ini, kita dapat: (Nota: nombor dalam contoh ini dibundarkan untuk memudahkan .)

q = .007

Dengan kata lain, frekuensi alel albinisme resesif (a) adalah .00707 atau kira-kira 1 dalam 140. Mengetahui salah satu daripada dua pemboleh ubah (q) dalam persamaan Hardy-Weinberg, mudah untuk menyelesaikannya (p) .

Oleh itu, frekuensi alel normal (A) yang dominan adalah .99293 atau sekitar 99 dalam 100.

Langkah seterusnya ialah memasukkan frekuensi p dan q ke dalam persamaan Hardy-Weinberg:

p² + 2pq + q² = 1
(.99 3 )² + 2 (.993)(.007) + (.007)² = 1
.98 6 + .01 4 + .00005 = 1

Ini memberi kita frekuensi untuk masing-masing dari tiga genotip untuk sifat ini dalam populasi:


Aduan DMCA

Sekiranya anda percaya bahawa kandungan yang tersedia melalui Laman Web (seperti yang ditentukan dalam Syarat Perkhidmatan kami) melanggar satu atau lebih hak cipta anda, harap maklumkan kepada kami dengan memberikan pemberitahuan bertulis ("Pemberitahuan Pelanggaran") yang mengandungi maklumat yang dijelaskan di bawah ini kepada yang ditentukan ejen yang disenaraikan di bawah. Jika Tutor Varsity mengambil tindakan sebagai tindak balas kepada Notis Pelanggaran, ia akan berusaha dengan ikhlas untuk menghubungi pihak yang menyediakan kandungan sedemikian melalui alamat e-mel terbaharu, jika ada, yang diberikan oleh pihak tersebut kepada Tutor Varsity.

Pemberitahuan Pelanggaran Anda boleh dikemukakan kepada pihak yang menyediakan kandungan tersebut atau kepada pihak ketiga seperti ChillingEffects.org.

Harap maklum bahawa anda akan bertanggungjawab untuk ganti rugi (termasuk kos dan yuran peguam) jika anda salah nyata secara material bahawa produk atau aktiviti melanggar hak cipta anda. Oleh itu, jika anda tidak yakin kandungan yang terdapat di atau dihubungkan oleh Laman Web melanggar hak cipta anda, anda harus mempertimbangkan untuk menghubungi pengacara terlebih dahulu.

Sila ikuti langkah ini untuk memfailkan notis:

Anda mesti memasukkan perkara berikut:

Tandatangan fizikal atau elektronik pemilik hak cipta atau seseorang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak mereka Pengenalan hak cipta yang didakwa telah dilanggar Penerangan tentang sifat dan lokasi sebenar kandungan yang anda dakwa melanggar hak cipta anda, dalam mencukupi perincian untuk membenarkan Tutor Varsiti mencari dan mengenal pasti secara positif kandungan itu sebagai contoh, kami memerlukan pautan kepada soalan khusus (bukan hanya nama soalan) yang mengandungi kandungan dan penerangan bahagian tertentu soalan - imej, a pautan, teks, dsb – aduan anda merujuk kepada nama, alamat, nombor telefon dan alamat e-mel anda serta pernyataan oleh anda: (a) bahawa anda percaya dengan suci hati bahawa penggunaan kandungan yang anda dakwa melanggar hak cipta anda adalah tidak dibenarkan oleh undang-undang, atau oleh pemilik hak cipta atau ejen pemilik tersebut (b) bahawa semua maklumat yang terkandung dalam Pemberitahuan Pelanggaran anda adalah tepat, dan (c) di bawah hukuman sumpah palsu, bahawa anda sama ada pemilik hak cipta atau orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak mereka.

Hantarkan aduan anda kepada ejen kami yang ditetapkan di:

Pengajar Charles Cohn Varsity LLC
101 S. Hanley Rd, Suite 300
St. Louis, MO 63105